Mail Shot Showcase

Casa Sharm & Pirates Bar Christmas Dinner @ Sharm Dreams & Fayrouz Resort Sharm el Sheikh

December 24, 2018

Casa Sharm & Pirates Bar Christmas Dinner @ Sharm Dreams & Fayrouz Resort Sharm el Sheikh